Mensen met een beperking

Binnen mijn praktijk geef ik muziektherapie aan vooral kinderen en jongeren met een beperking. Dit kan een verstandelijke, lichamelijke, visuele, auditieve, of meervoudige beperking zijn. Binnen de muziektherapie zijn (het onderzoeken van) de mogelijkheden die iemand WEL heeft altijd het uitgangspunt. Zo werk ik ook met doof-blinde kinderen, waarbij in eerste instantie niet verwacht wordt dat muziektherapie daar een geschikte vorm voor is. In de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld het voelen van de bewegingen en trillingen van de muziek deze kinderen uit kan dagen om in contact te treden met de buitenwereld.

Doelstellingen van de muziektherapie bij iemand met een beperking kunnen zijn:

  • stimuleren om fysiek en emotioneel in beweging te komen
  • verminderen van probleemgedrag
  • bevorderen van fysieke en mentale ontspanning
  • stimuleren van contact en interactie
  • vergroten van de aandacht of concentratieboog
  • verminderen van stereotiep gedrag
  • stimuleren van het stemgebruik of de spraak
  • vergroten van het lichaamsbesef
  • bevorderen van uiting en regulatie van emoties