Doelgroepen

Muziektherapie wordt ingezet bij uiteenlopende doelgroepen.

Binnen mijn praktijk richt ik mij hoofdzakelijk op de volgende doelgroepen: mensen met een autisme spectrum stoornis; mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk, visueel, auditief, of meervoudig); mensen met niet-aangeboren-hersenletsel; en mensen met een vorm van dementie. Dit kunnen (jonge) kinderen, adolescenten, volwassenen of ouderen zijn.

De mensen waarmee ik werk zijn (meestal) niet te genezen van hun aandoening of beperking. De muziektherapie richt zich dan ook niet op de genezing hiervan, maar op ontwikkelingen binnen de probleemgebieden waar mensen door hun aandoening of beperking mee te maken krijgen.