Werkwijze, kosten en vergoeding

In een eerste contact via telefoon of email kunnen de inhoudelijke en praktische mogelijkheden van de muziektherapie besproken worden. Daarna kan ik langskomen voor een vrijblijvend intakegesprek. Hierin wordt nader kennis gemaakt, informatie uitgewisseld, doelstellingen geformuleerd en kunnen afspraken worden gemaakt die in een overeenkomst worden vastgelegd. De eerste sessies dienen meestal voor observatie en het verder onderzoeken van de mogelijkheden. Hierna kan een behandelplan worden gemaakt en kan de muziektherapie starten. Zowel tussentijds als afsluitend vindt een (schriftelijke en/ of mondelinge) evaluatie plaats. De doelstellingen kunnen eventueel worden bijgesteld. Alles gebeurt in overleg met de cliënt zelf en/ of ouders, familie, of betrokken begeleider, psycholoog, orthopedagoog of andere hulpverlener.

De kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren (bijv. muziektherapie aan huis of binnen een instelling en individueel of in een groepje) en kunnen tijdens het eerste contact worden vastgesteld.

De NVvMT heeft een lijst van zorgverzekeraars die muziektherapie in een aantal gevallen (deels) vergoeden. Daarnaast zijn er soms andere betalingsmogelijkheden, zoals via Zorg in Natura. Deze mogelijkheden kunnen worden besproken.

Na afronding van de muziektherapie binnen mijn praktijk kan gevraagd worden deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek van de FVB. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenregeling van de FVB.