Mensen met een autisme spectrum stoornis

Ik werk met kinderen, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Dit kan (klassiek) autisme, PDD-NOS, of het syndroom van Asperger zijn.

Ik heb een samenwerkingsverband met Stichting Papageno en vertegenwoordig de stichting voor de provincie Noord-Brabant. Deze stichting is opgericht door Jaap en Aaltje van Zweden en heeft als doel om gezinnen met één of meerdere kinderen met autisme te ondersteunen, vooral met muziek. In de promofilm van Stichting Papageno, waarin ikzelf ook te zien ben, wordt een beeld gegeven van hoe muziektherapie bij kinderen met autisme werkt.

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat muziektherapie een zeer geschikte therapievorm is voor mensen met autisme. Dit heeft onder meer te maken met het non-verbale karakter, de duidelijke structuur van muziek en de emotionele beleving ervan.

Enkele voorbeelden van doelstellingen waaraan gewerkt kan worden:

  • vergroten van de aandacht of concentratieboog
  • stimuleren van contact en interactie
  • verbeteren van de spraak en/ of intonatie
  • leren herkennen en uiten van emoties
  • vergroten van het zelfvertrouwen
  • verminderen van stereotiep gedrag
  • verminderen van gedragsproblemen
  • verbeteren van de grove en/ of fijne motoriek