Mensen met niet-aangeboren-hersenletsel

Ik geef muziektherapie aan vooral volwassenen met niet-aangeboren-hersenletsel (hierna NAH), onder andere op de afdeling somatiek van Thebe Elisabeth. Hersenletsel kan ontstaan zijn door bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, hartstilstand of een neurologische aandoening.

Mensen met NAH kunnen te maken hebben met acceptatie- en verwerkingsproblematiek. Zij kunnen door hun hersenbeschadiging moeite hebben om in contact te komen met gevoelens. Ook het aangaan van contact kan lastig zijn. Mensen worden soms passief. Het samen muziek maken of luisteren kan mensen in beweging brengen, uitdagen om in contact te treden en een mogelijkheid bieden om gevoelens te ervaren en te uiten.

Ik heb ervaring met SMTA (Speech-Music Therapy for Aphasia), een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie om mensen met afasie vloeiender te leren spreken. De gedachte achter SMTA is dat muziek, vooral melodie en ritme, het spreken kan ondersteunen en stimuleren. In de behandeling wordt een klank, een woord of een zin aan een melodie gekoppeld, waardoor de cliënt die klanken, woorden of zinnen makkelijker kan vormen.

Doestellingen voor muziektherapie voor mensen met NAH kunnen zijn:

  • Activeren/ in beweging brengen
  • Stimuleren om contact te maken
  • Stimuleren om in contact te komen met gevoelens
  • Het bieden van een uitingsvorm voor gevoelens
  • Stimuleren om een bepaalde hand te gebruiken
  • Verbeteren van de spraak (vloeiendheid of volume)
  • Verbeteren van de stemming