Hoe werk ik?

Om aan de vooraf geformuleerde doelstellingen te werken, zet ik verschillende muzikale werkvormen in. Het uitgangspunt is altijd dat er wordt aangesloten bij iemands interesses en mogelijkheden. Iemand hoeft geen muziekinstrument te kunnen spelen om muziektherapie te volgen. Als er maar affiniteit is met muziek.

De muziektherapie kan receptief zijn (hierbij luistert de cliënt naar muziek die ik speel of afspeel), of actief (hierbij maakt de cliënt -samen met mij- muziek). Samen zoeken we naar muziek en werkvormen die aansluiten bij de vraag. Ik maak gebruik van bestaand liedmateriaal, maar ook van improvisatie. Of we maken samen een lied dat precies past bij wat er in iemand omgaat (songwriting).

Er zijn verschillende werkwijzen en methoden waaruit ik put, zoals de SMTA (spraaktherapie voor mensen met afasie) en de neurologische muziektherapie waarbij specifiek gebruik wordt gemaakt van de invloed van muziek op de hersenen. Daarnaast komen er binnen de therapieën die ik geef vaak elementen vanuit de Stembevrijding en de BIM werkwijze aan bod. Ik maak veel gebruik van (de werking van) verschillende muzikale elementen, zoals ritme, melodie, harmonie, dynamiek, tempo, vorm en klank. Het bewust variëren met deze elementen kan al veel effect hebben.

In mijn werk maak ik gebruik van een breed instrumentarium. Ik speel piano, gitaar, accordeon, dwarsfluit en diverse percussie-instrumenten. Mijn belangrijkste instrument is mijn STEM. Ook gebruik ik regelmatig keyboard, hapi-drum, div. soorten fluiten en een microfoon met versterker. In sommige gevallen maak ik gebruik van het Multi- kleur muzieksysteem of opname-apparatuur en computerprogramma’s zoals Garageband. Naast deze muzikale middelen maak ik ook gebruik van diverse spelmaterialen en drama- elementen, zoals rollenspellen en verhalen.

Ik werk niet in een eigen praktijkruimte, maar in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt. Ik kom (wekelijks) met mijn auto vol muziekinstrumenten bij mensen thuis, op een dagverblijf, school of instelling. Ik werk meestal individueel, maar muziektherapie in een klein groepje behoort ook tot de mogelijkheden.

De sessies worden volledig afgestemd op de cliënt en welke werkvormen er precies worden gebruikt is dan ook afhankelijk van de cliënt en de doelstellingen.