Muziektherapie

“Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied” (definitie NVvMT).

Muziektherapie wordt samen met beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie en psychomotorische therapie gerekend tot de vaktherapeutische beroepen.

Op de site vaktherapie in beeld staan een aantal filmpjes die een beeld geven van muziektherapie en de andere vaktherapieën.